KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


DORADZTWO ZAWODOWE
Zespół doradców zawodowych zaprasza młodzież i rodziców na indywidualne porady zawodowe
Wrzesień 2018

I. Ścieżki kształcenia:

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od:
– 1 września 2017 r.,
– 1 września 2018 r.,
– 1 września 2019 r.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.


Rekrutacja 2019/2020 → Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

http://cloud5.edupage.org/cloud/prezentacja_5-wrzesnia-3.pdf?z%3Awf%2FBAy4ITyubDSw8qMBL5KY6VW9TomfAEBgkbV21iOcmQzsBFNnUvQ7GUYAd%2Fx5a

  

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W PODJĘCIU DECYZJI ZAWODOWEJ?

KROK 1 – USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM JAK DŁUGO ZAMIERZA SIĘ JESZCZE UCZYĆ.

Kryterium 1– Dotychczasowe postępy szkolne.

Kryterium 2 – Sytuacja finansowa rodziny.

KROK 2 – USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM W JAKIEGO TYPU SZKOLE ZAMIERZA KONTYNUOWAĆ NAUKĘ

liceum ogólnokształcące,

technikum,

branżowa szkoła I stopnia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kryterium 1 – Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum.

Kryterium 2 – Przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny.

Kryterium 3 – Wrażenie na temat szkoły i panującej w niej atmosfery.

Kryterium 4 – Odległość szkoły od miejsca zamieszkania.

TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kryteria 1, 2, 3, 4,(jak wyżej).

Kryterium 5 –Zainteresowania dziecka (Co lubi robić? Co robi chętnie?).

Kryterium 6 – Uzdolnienia dziecka (Co robi dobrze?).

Kryterium 7 – Preferencje zawodowe dziecka (Skłonności zawodowe).

Kryterium 8 – Stan zdrowia dziecka (Przeciwwskazania zdrowotne).

Dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy


Multimedia dla ucznia i rodzica

Mapa Karier - interaktywne narzędzie wspierające doradztwo zawodowe w szkole podstawowej, gimnazjum oraz indywidualnie. Prezentuje w atrakcyjnej dla dzieci formie informacje o zawodach zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji i dziedzinach wiedzy wymaganych do ich wykonywania. Mapa Karier jest narzędziem całkowicie darmowym, dostępnym dla każdego, kto ma połączenie z internetem.

Mapa karier → https://mapakarier.org/

 

Wybór szkoły i zawodu → https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/

 

Drogi zawodowe → https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/

 

Filmy o zawodach → https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

 

Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów
Grupy zawodów → http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

https://www.dlamaturzysty.info/ 


http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/

 

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

https://rspo.men.gov.pl/
Projekt i wykonanie: FXlab Interactive