KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


Kilka słów o naszej działalności
maj 2015

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ełku istnieje od 1973 roku. Zatrudnia pedagogów, psychologów i logopedów, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Swoje zadania pojmujemy jako w pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jego rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Aby skorzystać z usług poradni nie trzeba mieć skierowania ale wniosek o badanie specjalistyczne/ rozmowę, który można otrzymać z Sekretariatu Poradni, przedszkolu, szkole lub pobrać ze strony internetowej poradni. POBIERZ

Poradnia zajmuje się:

Realizujemy swoje zadania poprzez:

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne!

Do naszej poradni na badania lub zajęcia terapeutyczne zgłasza dzieci rodzic lub opiekun prawny. Mogą się one odbywać wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive