KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


RODO
Wrzesień 2018

Klauzula informacyjna– dane dzieci
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych małoletniego jest Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Ełku, ul. Kajki 8, 19-300 Ełk;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Andrzej Marek Kisiel; e-mail: rodo@mazury.com.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 
  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 4. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym
   

Klauzula informacyjna– dane rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych małoletniego jest Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Ełku, ul. Kajki 8, 19-300 Ełk;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Andrzej Marek Kisiel; e-mail: rodo@mazury.com.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 
  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych małoletniego oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.
   

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych małoletniego jest Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej w Ełku, ul. Kajki 8, 19-300 Ełk;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Andrzej Marek Kisiel; e-mail: rodo@mazury.com.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Projekt i wykonanie: FXlab Interactive