KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


Zespół ds. Etyki
Listopad 2018

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno - Psychologicznej w Ełku działa Zespół do spraw Etyki.

Do zadań zespołu należy:

  1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej w relacjach z klient -pracownik oraz pracownik -klient.
  2. Podejmowanie działeń w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowych zchowań etycznych.
  3. Dialog w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród pracowników i klientów PCPP-P w Ełku, w celu własciwego optymalnego rozwiązania.

    Klienci mogą zgłaszać do zespołu wnioski o naruszeniu etyki zawodowej pocztą elektoniczną, tradycyjną, telefonicznie lub osobiście z okresleniem zasady poufności i zobowiązaniem do jej zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończniu. Wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane. 
Projekt i wykonanie: FXlab Interactive