KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


W sprawie orzeczeń
Styczeń 2019

Ważne ogłoszenie !

       Przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy  się w roku szkolnym 2018/2019 o składanie od 04 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. Wniosków o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Niezłożenie Wniosku w w/w okresie może skutkować opóźnieniami.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

Bogumiła Gos

Ełk, dnia 22.01.2019 r.

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive